Katsevahend

Daliani katsejaam
Kõvaduse test
Müra ja vibratsiooni test
Surve mõõtmine
PT test 
Shenyangi katsejaam
Shijiazhuangi testi jaam
Spektromeeter
Tempoture test
Ultraheli vigade tuvastamine
XRF spektromeeter
3D-skanner